DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI
 
                   Dörtyol İlçesi mülki sınırları içinde Kuzuculu (Çat ve Kapulu) mahalleleri dahil,Yeşilköy, Altınçağ, Yeniyurt, Karakese ve Konaklı Mahallelerinde azalan GÜVENLİK KORUCUSU sayılarının takviye edilmesi maksadıyla  Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
İstekliler,Dörtyoİlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www.dortyol.gov.tr),Dörtyol Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden veya  Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde 09 Temmuz-11 Temmuz 2018 tarihleri anasında Dörtyol Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne edebileceklerdir.
            İsteklilere İlanen Duyurulur.
           İSTENİLEN BELGELER:
            1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve vukaatlı nüfus kayıt örneği
            2- Diploma veya okur yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınmış belge
            3- Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
           4- Resmi kuruluşlardan alınmış güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına 
            engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurlu raporu,(Jandarma Alım komisyonundan lınan sevk belgesi ile Hastaneye Rapor için müracaat edilecektir)
           5- 6 Adet vesikalık fotoğraf
           6- Sabıka kaydı
           7- İl ilçe Nüfus müdürlüklerinden alınmış ikamet belgesi ( Geçmiş yıllarda hangi edreslerde ikamet ettiğini gösterir şekilde Nüfus müdürlüklerinden talep edilecektir.)
           Not. Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır)
D.     GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
1.      T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
2.      Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3.      30 Yaşından büyük olmamak, (Gönüllü Güvenlik Korucuları için 37 yaşından büyük olmamak)
4.      Okuryazar olmak,
5.      Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6.      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7.      Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.      3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.      Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10.    Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
11.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12.    Siyasi parti üyesi olmamak,
13.    Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
 
 
 
 
DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI 
 
Adres :Abdi İpekçi Cd.DÖTYOL
Telefon :0 (326) 712 12 20
Fax :0 (326) 712 18 23
E-Posta :dortyol@icisleri.gov.tr
 
 
 
 
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. 2015 © Her hakkı saklıdır.